Монтаж термокабелю

Лінійний тепловий пожежний сповіщувач «Protectowire» повинен розташовуватися під стелею (перекриттям), по стінам  або в безпосередньому контакті з пожежним навантаженням (біля технологічного обладнання, всередині електричних шаф і т.п.). Відстань від чутливого елемента сповіщувача до перекриття повинна бути в межах 5% висоти приміщення.

Опис

Лінійний тепловий пожежний сповіщувач «Protectowire» повинен розташовуватися під стелею (перекриттям), по стінам  або в безпосередньому контакті з пожежним навантаженням (біля технологічного обладнання, всередині електричних шаф і т.п.). Відстань від чутливого елемента сповіщувача до перекриття повинна бути в межах 5% висоти приміщення.

При стелажному зберіганні, в тому числі в холодильних та мороз матеріалів сповіщувач допускається прокладати по верху ярусів і стелажів.

Сповіщувач прокладають безпосередньо над джерелом небезпеки, так щоб він піддавався впливу гарячого повітря під час пожежі, або під будь-якою горизонтальною поверхнею, яка буде викликати таке ж радіальне поширення тепла, як і стеля приміщення, в якому знаходиться об’єкт, що захищається.

У деяких випадках дуже важливо виявити перегрів, при якому можливий вихід з ладу обладнання або виникнення пожежі. Типовим прикладом є захист електродвигунів або роликів конвеєрів, роликові підшипники, яких перегріваються і заклинюють. У подібних випадках сповіщувач може бути встановлений впритул до критичної частини об’єкта, що захищається, що забезпечує швидке спрацьовування сповіщувача.

При монтажі сповіщувачів на гладких стелях відстань між паралельними ділянками сповіщувачів не повинна перевищувати максимально допустимого значення, вказаного в ДСТУ-H CEN/TS 54-14. Згідно з ДСТУ-H CEN/TS 54-1 при висоті встановлення до  8м, робочий радіус сповіщувача становить 5 метрів.  Стелі з нерівностями глибиною менше ніж 5% висоти стелі потрібно розглядати як рівні.

Будь-які нерівності стелі, що мають висоту більше 5% висоти стелі, потрібно розглядати як перегородки, і в цьому випадку треба виконувати такі вимоги:

  • D˃ 0,25 (H-h): сповіщувачі встановлюються в кожному відсіку;
  • D˂ 0,25 (H-h): сповіщувачі встановлюються в кожному другому відсіку;
  • D˂ 0,13 (H-h): сповіщувачі встановлюються в кожному третьому відсіку.

де,

D – висота між балками (м), що виміряна від зовнішніх стін;

H – висота приміщення (м);

h – висота балки (м)

При експлуатації сповіщувача в широкому діапазоні температур необхідно обов’язково враховувати не тільки діапазон робочих температур, але також величину зміни опору і довжини провідників сповіщувача.

Величина прогину залежить від кроку кріплення сповіщувача і від мінімальної температури експлуатації, причому навіть короткочасної. Це дозволить виключити натяг сповіщувача і його пошкодження при мінімальних температурах експлуатації.

Мінімальна температура експлуатації Крок кріплення Величина прогину, мінімум, мм
-40°С 1,5 м 28,00 мм
-20°С 1,5 м 25,00 мм
0°С 1,5 м 22,50 мм
+ 20°С 1,5 м 19,0 мм

Різноманітні типи лінійних теплових пожежних сповіщувачів «Protectowire» і матеріалів, з яких виконані захисні оболонки, що забезпечують стійкість до впливів різних хімічних речовин, рідин і атмосферних чинників і роблять сповіщувач «Protectowire» придатним для широкого спектра застосувань.

Будь-який лінійний тепловий пожежний сповіщувач Protectowire можна поєднувати між собою незалежно від температури спрацювання чи зовнішньої оболонки.

При використанні сповіщувача поза приміщеннями, всі з’єднання рекомендується проводити з використанням клем і з’єднувальних  коробок. Якщо сповіщувач призначений для експлуатації в умовах високої вологості, з’єднання необхідно виконувати з використанням ізоляційних трубок PFL або муфт PWSС і ізоляційної стрічки SFTS.

ШВИДКЕ З’ЄДНАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ З’ЄДНУВАЧІВ PWSK-3

СХЕМА МОНТАЖУ НА КАБЕЛЬНИХ ТРАСАХ

Оціночна таблиця для розрахунку сповіщувача
Ширина кабельної траси Коефіцієнт
0,5м 1,15
0,6м 1,25
0,9м 1,50
1,2м 1,75

Орієнтовний розрахунок довжини сповіщувача і пристроїв кріплення здійснюється за формулами:

  • Довжина сповіщувача = довжина каб. траси * коефіцієнт;
  • Кількість фіксаторів = довжина каб. траси / 3 + 1.

Сповіщувач «Protectowire» прокладається  поверх всіх кабелів живлення і управління в лотку і має просторову синусоїдну конфігурацію, як показано на рисунку вище. При встановленні додаткових кабелів в лоток вони повинні укладатися під сповіщувачем.

МОНТАЖ СПОВІЩУВАЧА У ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРИМІЩЕННЯХ

У вибухонебезпечних зонах лінійний тепловий пожежний сповіщувач дозволяється прокладати з використанням бар’єру іскрозахисту. Ці пристрої призначені для обмеження значення напруги постійного струму, який підводиться до сповіщувача, що  знаходиться в небезпечній зоні. Напруга в небезпечній зоні має підтримуватися нижче значення 28 В постійного струму. Це значення знаходиться нижче рівня, який може привести до іскор або вибуху.

Не використовуйте лінійний тепловий пожежний сповіщувач «Protectowire» у вибухонебезпечних зонах без бар’єру іскрозахисту.

Електротехнічні характеристики сповіщувача:

– Опір  сповіщувачів PHSC – 0,607 Ом/метр.

– Опір  сповіщувачів CTI- 0,925 Ом/метр.

– Ємність – 98.43пФ/м.

– Індуктивність – 8,2 мкГн/м.

 

Під час проведення монтажних робіт ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

– Залишати сповіщувач на підлозі, ходити по ньому або ставити драбину на нього під час монтажу.

– Встановлювати поблизу лінійного теплового сповіщувача джерела тепла, що здатні негативно впливати на їх роботу.

– Застосовувати неоригінальні кріплення, якщо вони не були схвалені ТОВ «Пожтехніка Україна».

– Застосовувати клемні з’єднання сповіщувача, що не відповідають ДСТУ IEC 61238-1-3:2019.

– Прокладати лінійний тепловий пожежний сповіщувач в місцях, де є ризик його механічного пошкодження в процесі експлуатації.

– Перетягувати кріплення, оскільки це може привести до руйнування зовнішньої захисної оболонки і внутрішнього ізоляційного шару і, як результат, викликати хибне спрацьовування. Всі кріплення повинні дозволяти сповіщувачу стискатися і розтягуватися при температурних коливаннях.

– Натягувати сповіщувач, незначне провисання сповіщувача між точками кріплення – необхідне.

– Згинати лінійний тепловий пожежний сповіщувач під кутом менше 90°.

– Користуватися плоскогубцями або щипцями для згинання сповіщувача. Всі згини повинні виконуватися тільки руками, радіус вигину повинен бути не менше 6,5 см.

Фарбувати лінійний тепловий пожежний сповіщувач.